Kıraç - Merkez : 0212 886 86 37 - 0212 480 02 63
   
 

HİZMETLERİMİZ

Tesisin ayrışım prosesi temel olarak toplama, ayırma ve balyalama aşamalarından oluşmaktadır.

Toplanan malzemeler, kantardan geçirilerek, atık sahasına kabul edilir. Ataşmanlı kepçe vasıtasıyla malzemeler besleme konveyörüne aktarılır. Bantta yükselen malzemeler ayıklama konveyörüne gelir. 8 personelin aynı anda karşılıklı çalışabileceği şekilde tasarlanan bantta, malzemeler sınıflarına gore ayrılarak, ilgili biriktirme bölmelerine gönderilir. Kağıt ve plastik malzemeler el ile ayrıştırılır. Biriktirme bölmelerinden konteynırlara dolan malzemeler, malzeme cinsine göre prese tabi tutulur. Preslenen malzemeler dönüşüme uğratılmak üzere, kamyonlara yüklenerek geri dönüşüm tesislerine gönderilir.


 

Toplama

Kullanılan malzemeye ve oluştuğu kaynağa bakılmaksızın, tüketim sonucu oluşan ambalaj atıkları çevre kirliliğinin azaltılması, düzenli depolama tesislerinden azami istifade edilmesi ve ekonomiye katkıda bulunulması amacıyla oluştukları yerlerde diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmek zorundadır. Firmamız bu şekilde biriktirilen ambalaj atıklarını market,alış-veriş merkezleri,okul,ambalaj atığı üreticileri ve piyasaya sürenlerden toplamaktadır.

 
 
 

Ayırma

Tesise gelen ambalaj atıkları cinslerine göre (kağıt, metal, plastik, metal) ayrıştırılır. Bu ayırma işlemi ayırma bandında işçiler tarafından yapılır.

 
 
 

Balyalama

Tesise gelen ambalaj atıkları ayırma işleminden sonra  az yer kaplaması bakımından ve sevk sırasında  işçilik,sevk maliyetini azaltmak için  balyalanmaktadır.

 
 
 

Firmamız 21.07.2010 Tarih ve B.18.0.ÇYG.0.04.04.147/ sayılı 'Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi Lisansı' almıştır. Bu bağlamda, Esenyurt Belediyesi ile 29.07.2010 tarihinde 'Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Gerikazanımı Projesi Uygulama Usul ve Esasları Protokolü' imzalanmıştır. Esenyurt Belediyesi ile çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

Bunlar:

• İşyeri, okul, hastane, sağlık ocağı, banka ve özel kuruluşlara geri dönüşüm kutusu ve poşet dağıtımı,

• Konutlara bildirim,

• Okullarda eğitim verilmesidir.

 
   
 
 

Beyaz Kağıt Geri Dönüşümüne Başladık

Kağıt tedarik ettiğimiz yayın evlerine, bankalara, resmi kurum ve kuruluşlara imha garantisi vermekteyiz.
Aldığımız evraklar, parçalama ünitelerinden geçirilmek suretiyle imha edilmektedir.